Classic Sindhi Music


Singer Lyrics Taal Beats Music Percussion Player
Kavita Krishnamurti Samayun keeyaa sava sava Dhoomali 8 Bulo.C.Rani Tabla Lala
Ghanshyam Vaswani Zindagee je raaha me'n Dhoomali 8 Bulo.C.Rani Tabla Pandit
Kamla Jhangiani Sakhhi Sab^aajhal Dhoomali 8 Chandiramani Tabla Shridhar Padhye
Madhu Shahree Baharo'n aayoo'n Jhap Taal 10 Chandiramani Tabla Shridhar Padhye
Kavita Krishnamurti Hika Raat~ Deepchandi 14 Bulo.C.Rani Tabla Lala
Mahesh Chandar O Sija ubhir na Adhaaiyo 7 Mahesh Chandar Tabla Kashinath Mishra
Kamla Jhangiani Hujaa'n Shaala hard~am Jhap Taal 10 Chandiramani Tabla Shridhar Padhye
Bulo.C.rani Raan~aa t~okhe Sariyaa'n Dhoomali 8 Bulo.C.Rani Tabla Lala
Kavita Krishnamurti Punhala asual khaa'n Dhoomali 8 Bulo.C.Rani Tabla Lala
Madhu Shehri Sad~ke t~o Taa'n Champak Savari 11 Chandiramani Tabla Shridhar Padhye
Kamla Jhangiani Rat~iyaa'n jag^ee Dhoomali 8 Chandiramani Tabla Lala
Kamla Jhangiani Pehee pa'nhi'njo aayo Dhoomali 8 Bulo.C.Rani Pakhawaj  
Ghanshyam Vaswani T~in Jog^iun Saa'n T~a Guzaar Teen Taal-Roopak Alternating 16-7 Chandiramani Pakhawaj Arjun Shejwal
Mahesh Chandar T~uhinnjee Tasveera Dhoomali 8 Mahesh Chandar Tabla Shridhar Padhye
Master Chander Aj~aa'n t~a maa'n na'n dhree aahiyaa'n-Part-1 Dhoomali 8 Mahesh Chandar --- Master Chander
Mahesh Chandar Aj~aa'n t~a maa'n na'n dhree aahiyaa'n-Part-2 Dhoomali 8 Mahesh Chandar --- Mahesh Chandar
Kajal Chandiramani Rusu Na Raan~aa Dhoomali 8 Mahesh Chandar --- ---

To download the music CLICK on every SINGER


Home